Huisregels

Belangrijke informatie en huisregels bij Tandartspraktijk Meer en Vaart


Onze huisregels:

We willen graag wat meer inzicht geven in hoe we te werk gaan in onze tandartspraktijk, en daarom vragen we u vriendelijk om de onderstaande tekst goed door te lezen. Deze huisregels zijn er niet alleen om alles soepel te laten verlopen, maar ook om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke zorg krijgt. De meeste regels zijn eigenlijk best vanzelfsprekend. Zelfs als u al een tijdje bij ons bent, kan het handig zijn om ze nog eens door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat het voor iedereen zo prettig mogelijk is en weten we allemaal waar we aan toe zijn!


Eerste bezoek:

Bij uw eerste bezoek staat uw comfort en zorg centraal. Normaal gesproken wordt er geen tandheelkundige behandeling uitgevoerd, tenzij u last heeft van pijnklachten. We stellen u wat vragen over uw medische geschiedenis en eventueel medicijngebruik, zodat we u beter kunnen helpen. Als u medicijnen gebruikt, is het handig als u de namen en doseringen weet. U kunt deze gegevens noteren op een gezondheidsvragenlijst, die we vervolgens toevoegen aan uw dossier.

Tijdens dit eerste bezoek voeren we een mondonderzoek uit en indien nodig maken we röntgenfoto’s als die niet recentelijk zijn gemaakt. Op basis van dit onderzoek en de foto’s zullen we u helder informeren over de staat van uw gebit. Ook kunt u op dat moment eventuele vragen stellen die u heeft. We willen ervoor zorgen dat u zich volledig op uw gemak voelt en goed geïnformeerd bent over uw tandheelkundige situatie.


Patiëntendossier en privacy:

Voor onze patiëntenadministratie hanteren we een privacyreglement, zoals dat gebruikelijk is in de gezondheidszorg. Dit betekent dat u altijd het recht heeft om uw gegevens in te zien en dat we uw informatie alleen met uw toestemming aan derden doorgeven. Bij het samenstellen van uw patiëntendossier volgen we nauwgezet de richtlijnen van onze beroepsorganisatie.

Het is belangrijk dat u zelf verantwoordelijk bent voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in uw gegevens, zoals een nieuwe zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer. Dit kunt u doen via telefoon, in persoon of door een e-mail te sturen naar info@tandartsmeerenvaart.nl.


Uw tandheelkundige dossier wordt gekoppeld aan uw Burger Service Nummer (voorheen sofinummer). Daarom zullen alle patiënten binnen onze praktijk gevraagd worden om dit nummer aan hun dossier toe te voegen. We doen dit om uw zorg zo goed mogelijk te kunnen administreren en te waarborgen.


Afspraken:

In onze praktijk werken we alleen op afspraak, dit zorgt voor een efficiënte planning en de beste zorg voor onze patiënten. We willen benadrukken dat het zonder afspraak langskomen voor behandeling niet mogelijk is.


Afspraken kunnen alleen telefonisch of aan de balie gemaakt of geannuleerd worden, dus niet via e-mail!


Als u te laat komt voor uw afspraak, kan het zijn dat we de behandeling niet helemaal volgens plan kunnen uitvoeren of zelfs moeten annuleren vanwege het tijdsgebrek dat ontstaat. 


Als u ziek bent, vragen we u vriendelijk om dit uiterlijk om 8:00 uur ’s ochtends door te geven, zodat we eventueel een spoedgeval kunnen opvangen. Als u te laat afbelt, moeten we helaas de gereserveerde tijd in rekening brengen. We hopen op uw begrip voor deze regeling, zodat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven organiseren.


Niet nagekomen afspraken:

Als u een afspraak niet kunt nakomen, vragen we u vriendelijk om dit minstens 48 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Op die manier kunnen we de tijd weer benutten voor andere patiënten die zorg nodig hebben. Helaas zijn we genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen als een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit hebben we het recht om de kosten hiervoor te berekenen. We begrijpen dat onverwachte dingen kunnen gebeuren, daarom brengen we slechts €1 per gereserveerde minuut in rekening. Helaas is het niet mogelijk om hierover achteraf in gesprek te gaan.


Als het voorkomt dat afspraken herhaaldelijk niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd, behouden we ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. We willen graag dat onze afspraken soepel verlopen en dat we de zorg kunnen bieden die onze patiënten verdienen. We hopen op uw begrip en medewerking in deze kwestie.


Betaling:

Voor alle behandelingen hanteren wij de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Als een behandeling niet wordt gedekt door uw ziektekostenverzekering, ontvangt u een nota van Infomedics thuisgestuurd. Wij verzoeken u vriendelijk om deze nota binnen 30 dagen te betalen. Mocht de betaling niet binnen deze termijn plaatsvinden, dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. We willen graag dat het betalingsproces soepel verloopt en staan klaar om eventuele vragen hierover te beantwoorden.


Behandelingen:

We begrijpen dat tandheelkundige behandelingen soms wat zorgen met zich meebrengen. Als u zich hier zorgen over maakt, aarzel dan niet om dit met een van ons te bespreken. We staan klaar om naar uw wensen te luisteren en zullen ons best doen om uw ervaring zo comfortabel mogelijk te maken.

Voor behandelingen die pijnlijk kunnen zijn, wordt standaard verdoving aangeboden. Onze aanpak is gebaseerd op een zorgvuldig uitgewerkt behandelplan dat gericht is op het behoud van uw mondgezondheid op de lange termijn.


We begrijpen ook dat elk gebit en elke situatie uniek is. Daarom moedigen we u aan om uw eigen wensen en behoeften met ons te delen, zodat we een behandelplan op maat kunnen maken. Als financiële overwegingen een rol spelen, kunnen we een behandelplan in fasen opstellen, zodat het behapbaar blijft.


Het is belangrijk om open te zijn over uw verwachtingen en eventuele zorgen, zodat we samen een behandelplan kunnen opstellen dat bij u past. We streven ernaar om hoogwaardige tandheelkundige zorg te bieden in een sfeer van vertrouwen en respect. Uw comfort en tevredenheid staan bij ons voorop.


Tarieven:

Bij onze praktijk hanteren we het UPT-tarief, wat staat voor Uniforme Particuliere Tarief. Jaarlijks wordt dit tarief vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en geldt sinds 1995 voor alle Nederlanders voor bepaalde tandheelkundige behandelingen.


Als u alleen een basisverzekering heeft, worden slechts een beperkt aantal basisverrichtingen, zoals preventieve controles, vergoed. Voor andere behandelingen, zoals röntgenfoto’s, vullingen, kronen, protheses en mondhygiënebehandelingen, kunt u zich aanvullend verzekeren.


Kinderen tot 18 jaar hebben vaak recht op een uitgebreid pakket aan vergoedingen en hoeven daar meestal niet extra voor te betalen. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de folders van uw ziektekostenverzekeraar raadplegen. We staan ook altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden en u te helpen begrijpen wat uw verzekering precies dekt.


Spoedgevallen:

Wanneer u tijdens onze openingsuren een spoedgeval heeft, zoals een tandheelkundig ongeval of acute hevige pijn, staan we paraat om u zo snel mogelijk te helpen. We begrijpen dat dit urgente situaties zijn en streven ernaar om dezelfde dag nog ruimte voor u vrij te maken. Als u belt, proberen we u zo snel mogelijk te helpen, dus hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe beter.


Voor spoedgevallen buiten onze reguliere openingstijden kunt u het telefoonnummer 020-3034500 bellen. U krijgt dan te horen welke tandarts u kunt bereiken. Houd er rekening mee dat directe betaling nodig kan zijn tijdens de waarneming door een collega. We willen ervoor zorgen dat u altijd toegang heeft tot de zorg die u nodig heeft, ook buiten onze normale openingstijden.


Klachten:

Als u niet tevreden bent over een behandeling of als u vindt dat u niet op de juiste manier bent behandeld, willen we graag dat u dit met ons deelt. We staan altijd open voor uw feedback en suggesties, en we zullen ons best doen om eventuele problemen direct op te lossen. Als u denkt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u ook schriftelijk een klacht indienen. We beloven dat we binnen een termijn van 6 weken op uw klacht zullen reageren.


Als u vragen of opmerkingen heeft, staan we klaar om u te woord te staan. Uw mening is belangrijk voor ons en we willen ervoor zorgen dat u zich gehoord voelt. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u iets wilt bespreken. We zijn er om te helpen!

Tandartspraktijk Meer en Vaart - Huisregels